<<<<<<< HEAD
Ngày 1 - thứ bảy, 02/09/2023
VCS Hoàng Hôn 2023 - VÒNG CHUNG KẾT HOÀNG HÔN
17:00
BO 5
TW
Đã chọn
SGB
Đã chọn
TW
Đã chọn
3 2
SGB
Đã chọn
Ngày 2 - chủ nhật, 03/09/2023
VCS Hoàng Hôn 2023 - VÒNG CHUNG KẾT HOÀNG HÔN
17:00
BO 5
TS
Đã chọn
TW
Đã chọn
TS
Đã chọn
2 3
TW
Đã chọn