<<<<<<< HEAD
Ngày 1 - thứ sáu, 25/08/2023
VCS Hoàng Hôn 2023 - VÒNG CHUNG KẾT HOÀNG HÔN
17:00
BO 5
CES
Đã chọn
TW
Đã chọn
CES
Đã chọn
0 3
TW
Đã chọn
Ngày 2 - thứ bảy, 26/08/2023
VCS Hoàng Hôn 2023 - VÒNG CHUNG KẾT HOÀNG HÔN
17:00
BO 5
TF
Đã chọn
SGB
Đã chọn
TF
Đã chọn
2 3
SGB
Đã chọn
Ngày 3 - chủ nhật, 27/08/2023
VCS Hoàng Hôn 2023 - VÒNG CHUNG KẾT HOÀNG HÔN
17:00
BO 5
GAM
Đã chọn
TS
Đã chọn
GAM
Đã chọn
3 2
TS
Đã chọn