<<<<<<< HEAD
Ngày 1 - thứ bảy, 19/08/2023
LCK Mùa Hè 2023 - VÒNG CHUNG KẾT MÙA HÈ
13:00
BO 5
T1
Đã chọn
KT
Đã chọn
T1
Đã chọn
3 2
KT
Đã chọn
VCS Hoàng Hôn 2023 - VÒNG CHUNG KẾT HOÀNG HÔN
17:00
BO 5
GAM
Đã chọn
SGB
Đã chọn
GAM
Đã chọn
3 1
SGB
Đã chọn
Ngày 2 - chủ nhật, 20/08/2023
LCK Mùa Hè 2023 - VÒNG CHUNG KẾT MÙA HÈ
13:00
BO 5
GEN
Đã chọn
T1
Đã chọn
GEN
Đã chọn
3 0
T1
Đã chọn
VCS Hoàng Hôn 2023 - VÒNG CHUNG KẾT HOÀNG HÔN
17:00
BO 5
TW
Đã chọn
TS
Đã chọn
TW
Đã chọn
0 3
TS
Đã chọn