<<<<<<< HEAD
15:00 Thứ năm, 04/04/2024
T1 VS HLE - BO5
Dự đoán
lck2024general.playoffs LCK 2024 Mùa Xuân
Còn 1 giây sau
89%
11%
BO5
0 0