<<<<<<< HEAD
15:00 Thứ tư, 03/04/2024
GEN VS DK - BO5
Dự đoán
lck2024general.playoffs LCK 2024 Mùa Xuân
Còn 1 giây sau
99%
BO5
0 0