#2
TBD
Hoàng Nam
31
9
511
Dự đoán
11 Trận
Đúng
11 Trận
#1
TBD
Nguyễn Bình
33
10
234
Dự đoán
11 Trận
Đúng
11 Trận
#3
TBD
Lục Phú
31
9
376
Dự đoán
11 Trận
Đúng
11 Trận
TT
Người dùng
Dự đoán
Đúng
#4
Lê Gia Huy
31
9
376
31 ĐIỂM
9 ĐIỂM
376 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#5
Vinh Cơ Trần
31
9
302
31 ĐIỂM
9 ĐIỂM
302 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#6
Lễ Nguyễn
31
8
316
31 ĐIỂM
8 ĐIỂM
316 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#7
Nguyễn Quế Lâm
30
9
311
30 ĐIỂM
9 ĐIỂM
311 ĐIỂM
10 Trận
10 Trận
#8
Nguyễn Hồng Quân
30
9
304
30 ĐIỂM
9 ĐIỂM
304 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#9
Ngọc Khánh
30
8
378
30 ĐIỂM
8 ĐIỂM
378 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#10
Vũ Viết Nhã
30
8
337
30 ĐIỂM
8 ĐIỂM
337 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#11
Nhân Hoànq
30
8
304
30 ĐIỂM
8 ĐIỂM
304 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#12
Vũ Hoàng
30
8
196
30 ĐIỂM
8 ĐIỂM
196 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#13
Giàu Huỳnh
29
9
279
29 ĐIỂM
9 ĐIỂM
279 ĐIỂM
11 Trận
10 Trận
#14
Mai Phúc
29
8
445
29 ĐIỂM
8 ĐIỂM
445 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#15
Ha Gia Minh Luan
29
8
388
29 ĐIỂM
8 ĐIỂM
388 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#16
Vũ Huỳnh Gia Kiệt
29
8
373
29 ĐIỂM
8 ĐIỂM
373 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#17
Trần Gia Khang
29
8
371
29 ĐIỂM
8 ĐIỂM
371 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#18
Nguyễn Tiến Đạt
29
8
366
29 ĐIỂM
8 ĐIỂM
366 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#19
Nguyễn Văn Huy
29
8
363
29 ĐIỂM
8 ĐIỂM
363 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận
#20
Nguyễn Phan Anh Vũ
29
8
336
29 ĐIỂM
8 ĐIỂM
336 ĐIỂM
11 Trận
11 Trận