<<<<<<< HEAD
Ngày 1 - thứ bảy, 30/03/2024
LCK 2024 Mùa Xuân - general.playoffs
13:00
BO 5
HLE
Đã chọn
KDF
Đã chọn
HLE
Đã chọn
3 0
KDF
Đã chọn
Ngày 2 - chủ nhật, 31/03/2024
LCK 2024 Mùa Xuân - general.playoffs
13:00
BO 5
KT
Đã chọn
DK
Đã chọn
KT
Đã chọn
2 3
DK
Đã chọn