<<<<<<< HEAD
Ngày 1 - thứ bảy, 13/04/2024
LCK 2024 Mùa Xuân - general.playoffs
13:00
BO 5
TBD
Đã chọn
TBD
Đã chọn
TBD
Đã chọn
0 0
TBD
Đã chọn
Ngày 2 - chủ nhật, 14/04/2024
LCK 2024 Mùa Xuân - general.playoffs
13:00
BO 5
TBD
Đã chọn
TBD
Đã chọn
TBD
Đã chọn
0 0
TBD
Đã chọn